Välj rätt hårdvara för din fastighetsportfölj

Jesper Vik
Försäljningschef

Fastighetsbranschen var länge en analog bransch, och är det på många sätt fortfarande. Allt fler företag prioriterar dock nu att digitalisera sin fastighetsportfölj, med behovet av modernisering i åtanke.

Fastigheter
13 mars 2023
-
8
minuter lästid

Företagen fortsätter att modernisera sina affärsmodeller, tjänster och produkter med goda resultat. Digitaliseringen har blivit en stor del av de flesta aspekter av det moderna livet. Många branscher är på god väg i sin digitala utveckling eftersom de fortsätter att se fördelarna med tekniska omvandlingar och implementeringar.

Fastighetsbolagen tar sig allt snabbare in i den digitala världen, och fastighetsteknologi som smarta lås har revolutionerat marknaden. Smarta lås och digitala passersystem leder till ökad effektivitet, ökad säkerhet, ökad hållbarhet och minskade kostnader.

Att byta låssystem och uppgradera till smarta lås är ett stort beslut att fatta. Det är också en långsiktig investering, och att förutse dina behov tio eller 15 år framåt i tiden kan vara en utmaning - vissa kanske säger att det är en omöjlig uppgift. Det är som att år 2006 behöva välja vilket telefonmärke man vill ha under överskådlig tid, utan att veta vilken smartphone-revolution som kommer att äga rum. Du skulle fortfarande använda en BlackBerry eller Sony Ericsson.

För fastighetsbolag börjar digitaliseringen ofta med deras fastighetsbestånd. Din fastighetsportfölj har behov av olika lås och nycklar som du måste administrera, vilket innebär ytterligare en utmaning. Inget system kan uppfylla alla dina krav, vilket gör att du kan känna att du måste nöja dig med något som bara uppfyller några få av portföljens behov. Det är här som Unloc kommer in i bilden: Vi vill förenkla allt med nycklar och öppna dörrar - för alla, överallt.

Smarta lås

För fastighetsägare och fastighetsbolag är smarta lås en naturlig och viktig del av den digitala utvecklingen. Efterfrågan är oundviklig. Precis som vi har gått från kontanter till mobila betalningar är vi nu inne i en fas där vi får våra nycklar på våra telefoner. Forskning har visat att det är en av de mest efterfrågade digitala lösningarna hos hyresgästerna, och det är också ett av de mest konkreta projekten för ett fastighetsbolag.

Efterfrågan från hyresgäster

Det finns många anledningar till varför det är bra för fastighetsägare och fastighetsbolag att byta till smarta lås. Ett viktigt skäl är att konsumenterna fortsätter att önska och kräva moderna, digitala system för tillträde. Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 fann att smarta lås var den mest populära proptechprodukten bland svenska hyresgäster.  

Kostnadsbesparingar

Pengar som spenderas på nya nycklar och lås kommer att minska avsevärt när alla nycklar lagras digitalt, vilket innebär att de är lätt tillgängliga, lätt hanterbara och lätt delade. Smarta lås förbättrar effektiviteten i verksamheten eftersom den tid som går åt till att administrera fysiska nycklar kan minskas avsevärt. Detta bidrar till att sänka kostnaderna för verksamheten.

Unloc har beräknat att våra partner kan spara upp till en miljon NOK per tusen lägenheter enbart på grund av tidsbesparingar som uppstår genom användningen av mobila nycklar - det finns inte längre något behov av att fysiskt dela ut nycklar till hyresgäster, mäklare, underhållspersonal eller andra tredje parter. Fastighetsbolagen kan också undvika de höga kostnaderna för underhåll av lås och nycklar eftersom färre nycklar behöver klippas och låsen kan förbli oförändrade när hyresgästerna flyttar in och ut.

Säkerhet

Ökad säkerhet är en annan viktig fördel med digitaliseringen av tillträdet. Mobila nycklar kan inte förloras eftersom de lagras säkert i en digital nyckelring i en app. De flesta av oss är inte främmande för besväret att förlora nycklar, så att ha möjligheten att enkelt lagra alla nycklar i en plattform bidrar till att öka nöjda hyresgäster. Tillträden och delade nycklar administreras enkelt och säkert i ett webbaserat kontrollcenter. Fastighetsförvaltare har full kontroll över de nycklar som är i omlopp med tredje part, och det finns inte längre någon risk för att dessa delade nycklar försvinner när de väl är digitala.

Miljö

Det finns en viktig aspekt av ökad hållbarhet genom att digitalisera sektorn och därigenom öka effektiviteten. Vikten av hållbar utveckling inom fastighetssektorn återspeglas i FN:s hållbarhetsmål 9 Industri, innovation och infrastruktur och 11 Hållbara städer och samhällen. Under de senaste åren har efterfrågan på både hemleveranser (särskilt på grund av pandemin) och hållbara varor ökat. Att erbjuda en lösning som förbättrar effektiviteten och erbjuder större hållbarhet än andra alternativ har ett stort värde.

År 2021 har över ⅓ av de brittiska konsumenterna valt varumärken som har miljövänliga metoder eller värderingar.

Från FN:s mål för hållbar utveckling. En plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Fastighetsbolag kan eliminera upp till 30 procent av de avstånd som körs för drift och underhåll av byggnader genom att använda digitala åtkomstlösningar. Smarta lås gör det också möjligt att administrera nycklar digitalt och de kan delas lika snabbt och enkelt som att skicka ett sms. Detta bidrar till att drastiskt minska tiden och avståndet för alla transporter och därmed minska utsläppen. Logistikföretag kan göra leveranser utanför rusningstider under rusningstid i större städer, och risken för missade leveranser minimeras.

Ditt företag har alltså beslutat att uppdatera. Vad gör du nu?

Fördelarna med att övergå från traditionella lås till smarta lås är uppenbara. Dina kostnader kommer att minska, säkerheten förbättras och det har stora fördelar för miljön. Slutanvändarna ser värdet av att övergå till smarta lås och är villiga att betala för det. Detta innebär att ni kan erbjuda hyresgästerna en ny tjänst, en tjänst av stort värde, vilket kommer att öka hyresgästernas tillfredsställelse.

Som nämnts vill Unloc förenkla allt som har med nycklar och öppna dörrar att göra - för alla överallt. Vi erbjuder en lösning för mobila nycklar och smarta lås som gör det enkelt för dig att göra övergången från traditionella- till digitala passersystem. När du har identifierat dina krav på smarta lås i hela ditt sortiment kan vi hjälpa dig att hitta det bästa låset för varje typ av dörr. Om du redan har lås på plats som inte är Unloc -aktiverade kan vi titta på hur vi kan integrera dem i plattformen. Du kan sedan antingen välja att administrera tillträdet i Unloc's eget administrationsverktyg eller så kan vi hjälpa dig att integrera funktionaliteten i det hyresgäst- eller fastighetsförvaltningsverktyg som du redan använder.

Detta ger dig ett obegränsat antal valmöjligheter. Du är inte längre låst till att använda en enda järnhandelsleverantör, utan får istället valfrihet att använda de lösningar som bäst uppfyller dina behov för olika byggnader och dörrar. Resultatet är att all administration och användning av de valda åtkomstsystemen sker med hjälp av en enda enkel lösning: Unloc. Alla nycklar samlas i en app som sedan blir en digital nyckelring, och uppgifterna från hyresgästernas användning finns i den integrerade kontrollcentralen Unloc som ni väljer.

Vi gör den svåra delen åt dig. Istället för att lägga värdefull tid och resurser på att lösa den kritiska utmaningen med åtkomst, som distraherar dig från din kärnverksamhet, kan Unloc ta hand om den åt dig.

Vi erbjuder en neutral plattform för åtkomsthantering. Plattformen kan integreras i andra befintliga hanteringssystem. Alla olika lås som används i en byggnad hanteras enkelt i en app och ett system där alla intressenters tillträde kan hanteras. Du är inte längre låst till en hårdvarulösning - och allt med nycklar förenklas för dig och dina hyresgäster.

Vill du veta mer om hur Unloc kan hjälpa dig att dra nytta av smarta lås och mobila nycklar?

Läs mer

Ta kontakt med oss nu

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en av våra representanter.

Tack!
Vi har mottagit din ansökan!
Något gick fel när du skickade in formuläret. Försök igen.