Mobila nycklar och hållbarhet, två sidor av samma mynt - eller två olika världar?

Marcus Hjelleset
Chef för tillväxt

Med en regering som har satt som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 35-40 procent fram till 2030 ökar efterfrågan på förorenande hemleveranser. Detta har blivit ett viktigt pussel som måste lösas snabbt.

Hållbarhet
13 mars 2023
-
4
minuter lästid

Covid-19 och klimatvågen har påskyndat den gröna digitaliseringen av samhället och företagens verksamhet. Bostadsrättsföreningar och fastighetsbranschen befinner sig mitt i denna storm - med invånare som i allt högre grad efterfrågar hemleveranser, men som också bidrar till ökade transporter och utsläpp, i och kring bostadsområden. Med en regering som har satt som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 35-40 procent till 2030, ökar efterfrågan på förorenande hemleveranser. Detta har blivit ett viktigt pussel som måste lösas snabbt.

Två motsatser som arbetar mot varandra?

Tillväxten inom e-handeln har nått nya höjder under koronapandemin. Invånarnas efterfrågan på att få varor levererade direkt till dörren har haft den kraftigaste tillväxten av alla, och som Anne Frøberg från Statistiska centralbyrån skriver: "Koronamåttet verkar ha påverkat norrmännens köpbeteende". (Källa: Virke.no)

Å andra sidan och samtidigt ser vi att konsumenterna i allt högre grad efterfrågar klimatvänliga produkter och lösningar. Detta gäller särskilt bland yngre konsumenter. Intressant nog - det är samma grupp konsumenter som ökar omsättningen på hemleverans av varor och online shopping. Är inte detta tvärtemot allt förnuft? Att köpa kläder på nätet som produceras på andra sidan planeten, i stället för att handla lokalt eller köpa begagnat - samtidigt som man vill att varorna ska levereras direkt till dörren av en förorenande postbil mitt i rusningstid - för det är då man är hemma för att öppna dörren. Samtidigt förväntar sig unga konsumenter att de stora energibolagen, som Equinor, ska investera kraftigt i förnybar energi.

Källa: Källa: Virke.no

Ökad sjöfart = ökade koldioxidutsläpp

De ökade transporterna av varor och tjänster har stora negativa konsekvenser för miljön. Det är framför allt i värdekedjorna från producent till butik, och inte minst till konsumenten, som de stora koldioxidutsläppen sker (källa: Energi og klima).

Trenden att konsumenterna föredrar att få varorna levererade hela vägen hem, samtidigt som de vill ha ett hållbart samhälle, är en gåta som måste lösas. Detta måste helst ske snabbt, eftersom vår planet verkligen behöver en avgiftning av sina lungor.

Misslyckade leveranser är kostsamma, både för industrin och samhället.

För att lösa pusslet måste logistikbranschen minska sina utsläpp i samband med hemleveranser - där manuell nyckelhantering är en av de största orsakerna till misslyckade leveranser. Ett exempel är utsläpp i samband med körning i rusningstrafik, eftersom budfirmor endast kan leverera varor när invånarna är vakna och hemma för att öppna dörren. Eller som det händer, misslyckade leveranser eftersom den boende inte är hemma trots allt. När detta inträffar transporteras paketet till en paketupphämtningsplats, vilket leder till ännu fler utsläpp från bilkörning. Manuell överlämning av nycklar mellan budfirmor är också en stor bidragande orsak till utsläppen. Alla dessa faktorer bidrar till att man håller fast vid en lösning som inte längre är hållbar för dagens samhälle.

Öka säkerheten med nya lösningar

Den andra nackdelen när logistikföretag får tillgång till bostadsföretagets fysiska nycklar är säkerhetsaspekten. Vilda nycklar kan leda till stöld och inbrott samt till att låssystem måste bytas ut. Detta kan snabbt bli en kostsam affär för ett bostadsföretag. Den saknade pusselbiten ligger i att flytta nyckelknippan till mobilen och samla all administration av mobila nycklar i en enda lösning. Det är här som Unloc kommer in i bilden. Siffror från Department of Transport Economics visar att varuleveranser sent på kvällen och på natten, som möjliggörs genom mobila nycklar, minskar de lokala utsläppen med 40 % (NOx och PM) och koldioxidutsläppen med 20 % (källa här).

Mobila nycklar = frihet

Genom att flytta nycklarna till smarttelefonen kan invånarna beställa varor och tjänster från sina telefoner och få varorna levererade på dörrmattan, i hemmet eller i garaget - utan att behöva flytta sig från soffan eller till och med strandkanten. Invånarna behöver inte längre vara fysiskt hemma för att vänta på en leverans. Mobila nycklar ökar helt enkelt friheten. Genom att enkelt dela nycklar med brevbärare eller tjänsteleverantörer, antingen permanent eller tillfälligt, får invånarna en lösning som förenklar deras vardag - lika enkelt som att skicka ett sms. Detta ger också styrelsen i en bostadsrättsförening större kontroll och säkerhet eftersom de kan se vem som har tillgång till byggnadens gemensamma dörrar när som helst. Styrelsen kan enkelt ta bort tillträdet till de gemensamma dörrarna närhelst det behövs.

Unloc samlar alla de olika aktörerna inom smarta lås som traditionellt har arbetat med slutna system till ett öppet system. På så sätt behöver bostadsrättsföreningar, styrelser och invånare bara hantera en lösning. Och en app.

Människor, planet, vinst

Allt fler bostadsföreningar och bostadsföretag väljer att samarbeta med partners som fokuserar på de tre P:na: People, Planet, Profit. Stora aktörer som OBOS och USBL har därför tillsammans med Unloc skapat nyckelkoncept som möjliggör grönare stadsdelar och städer som garanterar bättre levnadsförhållanden i bostäderna - både idag och i framtiden.

Vill du veta mer om fördelarna med mobila nycklar för din bostadsrättsförening?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Ta kontakt med oss nu

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en av våra representanter.

Tack!
Vi har mottagit din ansökan!
Något gick fel när du skickade in formuläret. Försök igen.