Mobila nycklar och kostnader

Jesper Vik
Försäljningschef

Minska kostnaderna för fysisk distribution och administration av nycklar genom att byta till digitala lås och mobila nycklar.

Fastigheter
13 mars 2023
-
2
minuter lästid

Som vi har sett i tidigare artiklar om effektiv nyckelhantering och miljöpåverkan av digitala lås och mobila nycklar är fysisk administration av tillträde ett tidskrävande arbete. Det är också kostsamt.

Låt oss dela upp några av de större kostnaderna:

Restid för externa parter (t.ex. underhållspersonal).

Det tar tid att köra till och från fastighetsförvaltarens kontor för att hämta och lämna tillbaka nycklarna till en fastighet som de har fått i uppdrag att arbeta på. Förutom att vänta på att rätt nycklar ska lämnas ut, går det ofta åt tid i trafiken och för att hitta parkeringsplatser. Denna tid debiteras ofta fastighetsförvaltaren. En undersökning som Unloc genomförde i ett skandinaviskt stadsområde visade att underhållsarbetarna tillbringade 40 extra minuter per jobb. Resultatet av detta var en årlig kostnad på över 2 800 euro per byggnad.

Tid som fastighetsförvaltare lägger ner på att administrera nycklar.

När någon extern person som behöver tillträde kommer förbi ett kontor för att hämta nycklarna krävs ofta att en anställd på kontoret gör det:

  • Bekräfta att den externa personen (vanligtvis underhållspersonal) har rätt att ta emot nycklarna.
  • Hitta och lämna över de rätta nycklarna.
  • Ta emot nycklarna och lägg tillbaka dem på sin plats när de återlämnas till kontoret.
  • I vissa fall ska du leta efter och samla in nycklar som inte återlämnas.

Resultatet av detta var en årlig kostnad på cirka 260 euro per byggnad.

Tid som fastighetsförvaltare lägger ner på att åka till fastigheter för att öppna dörrar.

Anställda på fastighetsförvaltningsföretag ägnar mycket tid åt att åka ut till fastigheterna för att öppna dörrar för externa personer som behöver tillträde. Detta är ofta underhållspersonal som är där för att utföra arbete på en byggnad. I många fall måste fastighetsförvaltarna låsa efter arbetaren, vilket innebär att de måste vänta på plats tills arbetet är klart. Resultatet av detta var en årlig kostnad på nästan 1 500 euro per byggnad.

Vår undersökning visade att den fysiska nyckeladministrationen och distributionen kostar mer än 5 000 euro per byggnad och år.

De flesta företag har inte kartlagt kostnaderna för administration och distribution av fysiska nycklar, helt enkelt för att det ses som en kostnad för verksamheten. Men det behöver det inte vara. Med dagens tekniska framsteg med digitala lås och mobila nycklar kan kostnaderna elimineras helt och hållet!Vill du veta mer om hur Unloc och mobila nycklar kan sänka kostnaderna och samtidigt öka effektiviteten, flexibiliteten och hållbarheten?

Ta kontakt med oss nu

Ta kontakt med oss nu

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en av våra representanter.

Tack!
Vi har mottagit din ansökan!
Något gick fel när du skickade in formuläret. Försök igen.