Villkor och sekretesspolicy

Introduktion

För att vi ska kunna leverera Unloc ("tjänsten") måste vi behandla personuppgifter. Personlig information är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, adress eller telefonnummer. IP-adresser och information som hämtas automatiskt när du använder tjänsten betraktas också som personuppgifter.
Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi lagrar, varför och vad informationen används till. Om du inte hittar svar på dina frågor här kan du kontakta oss (våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).
Integritetspolicyn gäller för dem som skickar och dem som tar emot och använder digitala nycklar. För certifierade affärspartner regleras behandlingen av personuppgifter av avtalet mellan Unloc och den aktuella partnern.

1. Information som du delar med dig av

När du använder tjänsten kan vi registrera både avsändarens och mottagarens namn, adress och telefonnummer. Dessutom kan du ladda upp en profilbild för att hjälpa dina kollegor att känna igen dig när du delar nycklar.

2. Information som vi registrerar

Vi registrerar information om din användning av tjänsten, inklusive (a) vem och när digitala nycklar delas, (b) användning av digitala nycklar, (c) varaktighet och begränsning av digitala nycklar, (d) den använda IP-adressen, (e) enhetsinformation, (f) anonyma identifierare, (g) hur tjänsten används, inklusive vilka funktioner som används, och (h) platsinformation.)

3. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi registrerar din användarinformation för att leverera tjänsten med högsta möjliga kvalitet och bästa möjliga användarupplevelse. Exempel på detta är assisterad och automatiserad inloggning, snabb och enkel delning av digitala nycklar, pålitlig identifiering av personer med profilbilder och enklare identifiering av platser och lås med hjälp av adresser.

SMS- eller push-notiser kan skickas vid behov för att öka säkerheten eller för att informera dig om viktiga händelser. Exempel är när du verifierar ditt SIM-kort vid registrering, när du får en ny inbjudan till en digital nyckel eller när en av dina skickade nycklar används för att låsa upp en dörr.

När ditt konto har skapats och verifierats kommer vi att kunna kontakta dig via SMS eller telefon för att hjälpa dig och för att få bättre information om hur du upplevde tjänsten - för att hjälpa oss att ständigt förbättra den.

Informationen används för att bättre förstå hur våra uppskattade användare faktiskt använder tjänsten, i syfte att vidareutveckla och förbättra tjänsten.

Utifrån din användning av tjänsten kan vi anpassa vår kommunikation med dig så att den blir så relevant som möjligt.

Dina personuppgifter hanteras av flera olika IT-system, som alla har utvecklats för specifika och nödvändiga operativa ändamål. För att säkerställa både tillfredsställande driftsstabilitet och i synnerhet informationssäkerhet är det nödvändigt att regelbundet uppdatera, testa, felsöka osv. I samband med detta kan datakloning och duplicering av enskilda system utföras. Detta kommer att ske i en säker och dedikerad miljö för att säkerställa att den dagliga driften inte påverkas.

All information som vi behandlar som en del av intern systemtestning och kvalitetssäkring eller liknande omfattas av samma krav på informationssäkerhet och rigorösa förfaranden som när informationen behandlas på annat sätt.

Inga kopior eller säkerhetskopior av personuppgifter lagras längre än nödvändigt.

4. Hur vi delar din personliga information

Vi delar endast din personliga information med andra om det är nödvändigt för att driva tjänsten, annars skulle vi vara bundna till sådan delning enligt lag, förordning eller rättslig process. All delning utöver detta kräver ditt samtycke. Detta hindrar oss inte från att använda dataservrar för att behandla personuppgifter för vår räkning (med förbehåll för ett avtal om databehandling).

Certifierade affärspartner får tillgång till följande information:
- Kontaktinformation (namn, adress, låsnamn och telefonnummer).
- Information om tidsfönster (varaktighet för när den digitala nyckeln är aktiv).

5. Tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har registrerat om dig. Vilka personuppgifter du har registrerat eller på annat sätt uppgett framgår av din användarprofil. När du har skapat en profil kan du ändra den information som vi har registrerat om dig direkt från appen. I förekommande fall kan du också redigera eventuella framtida felaktiga personuppgifter. Du kan också när som helst återkalla eventuella samtycken som du har gett. Du är välkommen att kontakta oss för att få hjälp.

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter som vi har om dig om inte fortsatt lagring är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänsten, om vi behöver informationen för att dokumentera den utförda tjänsten eller om fortsatt lagring annars krävs enligt lag, inklusive bokföringen.

Vi kommer dock inte att spara dina personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och våra lagstadgade skyldigheter.

6. Informationssäkerhet

Vi har infört organisatoriska och tekniska förfaranden och åtgärder som säkerställer att dina personuppgifter inte äventyras, inte ändras oavsiktligt och är tillgängliga när de behövs.

7. Ändringar i sekretesspolicyn

Vi kommer att uppdatera denna sekretesspolicy då och då för att återspegla eventuella ändringar i tjänsten. Ändrad integritetspolicy kommer i sådana fall att publiceras på unloc.app. Vid större ändringar kommer vi att meddela dig direkt på lämpligt sätt, via tjänsten, sms eller per telefon.

8. Ansvarig och kontaktuppgifter

Unloc AS, organisationsnummer 919 424 508, Kongens Gate 6, 0153 Oslo.

Du kan kontakta oss på e-postadressen info@unloc.app.

Senast uppdaterad 6 januari 2022