Kommer snart

XS4 väggläsare

Används i mer komplexa dörrmiljöer med elektroniska låsbultar etc. Kan användas på dörrar med mycket trafik.

Användning med Unloc / Beskrivning:

Användaren öppnar Unloc och trycker sedan på öppna på respektive lås i appen. Bluetooth-styrkan kan ställas in per enhet.

Kostnadsberäkning:

4000-5000 NOK inklusive installation

Anslutning till Unloc:

Bluetooth

Låssystem eller låstyp:

Del av låssystem

Se detaljer på tillverkarens webbplats
Inga objekt hittades.

salto, wall reader