Kommer snart

Integra

Integra är ett system för inpasseringskontroll och larm. Det består av olika hårdvaror som är anslutna till en server. Servern kan vara placerad på plats eller finnas i molnet hos SystemHouse Solutions.

Användning med Unloc / Beskrivning:

Öppna appen Unloc . Välj rätt dörr för att öppna den.

Kostnadsberäkning:

Anslutning till Unloc:

IP (över internet)

Låssystem eller låstyp:

Del av låssystem

Se detaljer på tillverkarens webbplats
Inga objekt hittades.